iOS 13.6.1 และ iPadOS 13.6.1 ออกแล้ว อัพเดทแก้ไขข้อบกพร่อง

Apple ปล่อย iOS 13.6.1 และ iPadOS 13.6.1 ให้อัพเดท เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ

iOS 13.6.1

รายละเอียดของการอัพเดท iOS 13.6.1 และ iPad OS 13.6.1 มีดังนี้

iOS และ iPadOS

• จัดการปัญหาที่อาจทำให้ไฟล์ข้อมูลระบบที่ไม่ต้องการถูกลบอัตโนมัติ เมื่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเหลือน้อย

iOS

• แก้ไขปัญหาด้านการจัดการระดับความร้อนที่ทำให้จอภาพบางรุ่นแสดงเป็นโทนสีเขียว

• แก้ไขปัญหาที่อาจทำให้การแจ้งเตือนการสัมผัสเชื้อ ถูกปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้บางราย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Latest News

OFFICIAL SITE