วิธีใช้งาน Apple Watch - การอัพเดทซอฟแวร์ Watch OS

เมื่อต้องการอัพเดทระบบปฏิบัติการให้ Apple Watch วิธีการอัพเดทคือ เราจะทำการอัพเดทผ่านทางแอพที่มีชื่อว่า" Watch" ใน iPhone และก่อนการอัพเดท กรุณาตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้

・iPhone ของคุณต้องอัพเดทเป็น iOS 9 แล้ว และต้องมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi
・Apple Watch เชื่อมต่อกับแท่นชาร์จ หรือ มีจำนวนแบตเตอรี่คงเหลือ อย่างน้อย 50%
・iPhone ไม่ควรอยู่ห่าง Apple Watch มากจนเกินไป ช่วงสัญญาณการเชื่อมต่อจะได้ไม่ขาดหาย


แตะ [Download and Install]

แตะ [Download and Install]

แตะแอพ Watch จากตัวเครื่อง iPhone จากนั้น แตะที่รายการ [General]> [Software Update]> [Download and Install] ตามลำดับ

หากต้องการดูรายละเอียด

เมื่ออยู่ในหน้าจอ Software Update คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด การอัพเดทในครั้งนี้ได้ โดยแตะที่หัวข้อ [Learn More] ข้อมูลเพิ่มเติมจะแสดงขึ้น

แตะ Learn More

ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งาน

Agree

ในหน้าจอเงื่อนไขและข้อตกลงให้แตะที่รายการ [Agree] เพื่อดำเนินการต่อ

※หากมีล็อกรหัสผ่าน iPhone ของคุณ ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ เมื่อระบบแสดงการร้องขอ

เริ่มต้นดาวน์โหลด

start download

ระบบจะเริ่มดำเนินการดาวน์โหลด กรุณารอจนกว่ารายการจะเสร็จสมบูรณ์

หาก Apple Watch มีการตั้งค่ารหัสผ่านไว้ คุณต้องกรอกรหัสผ่านของ Apple Watch ก่อนการติดตั้ง

อัพเดทสำเร็จ!

up to date

Apple Watch จะได้รับการอัพเดทอย่างสมบูรณ์ เมื่อหน้าจอ iPhone แสดงดังภาพตัวอย่าง และเมื่ออัพเดทเสร็จแล้ว Apple Watch ของคุณจะทำการรีสตาร์ทตัวเอง

ตรวจสอบเวอร์ชั่นที่ Apple Watch

check version

กดปุ่ม Digital Crown ที่ด้านข้าง Apple Watch จนปรากฏหน้าจอโฮม จากนั้นไปที่รายการ [Settings]> [General]> [About] รายละเอียดข้อมูลระบบปฏิบัติการ จะแสดงอยู่ที่รายการ Version

บทความที่เกี่ยวข้อง

Apple Watch