Home  >  iOS 14่

iOS 14: วิธีซ่อนหน้าของหน้าจอโฮม

เมื่อก่อน เวลาที่คุณโหลดแอพต่างๆลงใน iPhone รายการแอพทั้งหมดจะแสดงที่หน้าโฮม ส่งผลให้หน้าจอโฮมมีหลายหน้า เกินความจำเป็น แต่ด้วย iOS 14 คุณสามารถซ่อนหน้าโฮมได้แล้ว (ซ่อนทั้งหน้าทีละหน้า) เพื่อความสบายตาและเป็นระเบียบมากขึ้น

นี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดี ที่จะซ่อนแอพที่คุณไม่ได้ถอนการติดตั้ง แต่ไม่ได้ใช้งานบ่อยนัก หรือเมื่อที่คุณไม่ต้องการให้แอพนั้นๆ แสดงอยู่ในหน้าโฮม

ทำให้หน้าจอโฮมอยู่ในสถานะแก้ไข

แตะค้างไว้บริเวณพื้นที่ว่าง บนหน้าจอโฮม ในการใช้งานบน iOS 14 คุณสามารถเข้าสู่สถานะแก้ไขได้ โดยไม่ต้องกดไอคอนแอพค้างไว้ ให้แตะค้างบริเวณพื้นที่ว่างบนหน้าโฮม

ทำให้หน้าจอโฮมอยู่ในสถานะแก้ไข

แตะที่ [.....]

แตะที่ [.....]

แตะที่ [.....] ซึ่งจำนวนจุดไข่ปลานั้น แสดงถึงจำนวนหน้าของหน้าจอโฮม

เลือกหน้าที่คุณต้องการซ่อน

หน้าของหน้าจอโฮมทั้งหมดจะปรากฏขึ้น แตะให้เครื่องหมายถูกในวงกลมหายไป ในหน้าที่คุณต้องการซ่อน จากนั้นแตะที่ [Done]

เลือกหน้าที่คุณต้องการซ่อน

ดำเนินแก้ไขให้เสร็จ

ดำเนินแก้ไขให้เสร็จ

ระบบจะนำคุณกลับไปที่หน้าจอโฮมแรก ให้แตะที่ [Done] อีกครั้ง เพื่อเสร็จสิ้นการซ่อน

หน้าของหน้าจอโฮมหายไป

หน้าของหน้าโฮมหายไป

หน้าจอโฮมซึ่งเดิมมี 5 หน้า ตอนนี้เหลือเพียง 3 หน้า หากต้องการยกเลิกซ่อนหน้าของหน้าจอโฮม ให้ทำเช่นเดียวกันกับขั้นตอนด้านบน(แตะที่วงกลมจนเกิดเครื่องหมายถูก) เพื่อยกเลิกการซ่อน

บทความที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติใหม่ใน iOS 14